Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών:

«Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη: Μελέτηπερίπτωσης». Την Παρασκευή 22.03.2024 πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση τωνεκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικές τεχνικέςγια συγκεκριμένες δυσκολίες …

Ανοιχτή πρόσκληση επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς Σεμινάριο Επιμόρφωσης από το ΑΚΕΘ, στο Γυμνάσιο Πύλης.

Τετάρτη 27.03.2024, 12.10μμ. Οι νέοι διαδραστικοί πίνακες έρχονται να αναβαθμίσουν την εκπαίδευση καινα κάνουν το μάθημα σύγχρονο και ελκυστικό για …